практичних психологів та соціальних педагогів

У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Декларацією про права людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про психологічну службу системи освіти України», Етичним кодексом психолога та іншими нормативно-правовими актами.

Методична тема, над якою працює психологічна служба: Актуальні соціально-педагогічні та психологічні проблеми соціалізації особистості громадянського суспільства.

Проблема, над якою працює методист: Підвищення професійної компетенції практичних психологів та соціальних педагогів з метою ефективного соціально-психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.

Спеціалісти психологічної служби працюють над вирішенням актуальних питань та проблем сучасної освітянської галузі, створюють та забезпечують соціально-психологічні умови для розвитку особистості дитини та учня. Практичні психологи і соціальні педагоги беруть участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я; проводять психолого-педагогічну діагностику готовності вихованців, учнів до навчання та сприяють їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагають у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку; розробляють та впроваджують розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів; сприяють вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готують учнів до свідомого життя; здійснюють профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;проводять психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, формують психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультують з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

 

 Керівник ММО практичний психолог, методист Ліна Анатоліївна  Рєзнікова.

У 2017-2018 навчальному році ММО психологічної служби об’єднує 27 практичних психологів і соціальних педагогів. Середній вік наших фахівців становить 36 років, середній педагогічний стаж роботи – 11 років, середній  стаж психологічної служби – 6 років. Вищу категорію мають 2 особи, І – 6, ІІ – 5 інші – спеціалісти, бакалаври, звання «методист» - 1.

Документація працівників психологічної служби у системі освіти України

Система моніторингу психосоціального розвитку здобувачів освіти

Матеріали по атестації фахівців психологічної служби:

1. План самоосвіти

2. ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ КАРТКИ

План роботи ММО психологічної служби на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Графік курсів підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності фахівців психологічної служби

ПЛАН РОБОТИ методичного обєднання психологічної служби м.Новомосковська на 2017/2018 н.р.

ПЛАН організаційно-методичних та масових заходів на 2017-2018 навчальний рік з працівниками психологічної служби закладів освіти м. Новомосковська

Перебування практичного психолога в загальноосвітньому навчальному закладі під час організаційно-методичної роботи

Що треба знати про суїцид?

Як допомогти суїциденту?

Методичні рекомендації щодо своєчасного виявлення суїцидальних ризиків серед учнів підліткового віку 

Діагностика осіб з суїцидальними тенденціями

Тренінг "Зробимо світ кращим"

            

 

                        

Інформаційно-методичний                 Інформаційно-методичний

вісник № 10, вересень 2018            вісник № 9, вересень 2017                                       

                                                       

 
lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія